Iceland Express

ICELAND EXPRESS - najtańsze połączenia lotnicze z Islandią!

Serwis sprzedaży i rezerwacji biletów.

Bilety lotnicze sprzedawane są na podstawie regulaminu linii lotnicznych Iceland Express.
Wszystkie transakcje odbywają się według prawa islandzkiego.

Na terenie Polski odbywa się jedynie usługa pośrednictwa finansowego polegająca na zapłacie kartą kredytową. Tylko usługi związane z pośrednictwem finansowym (przyjęcie kwoty do zapłaty, uregulowanie zapłaty kartą kredytową zwrot nadpłaty oraz dodatkowe usługi związane z tymi transakcjami) podlegają prawu polskiemu.Linki:

Islandia - przewodnik, informacje, newsy

Islandia - Forum

Klub Miłośników Islandii

Jak kupić bilet lotniczy ICELAND EXPRESS (skr. Ic.Ex.), gdy nie posiada się karty kredytowej?
To proste, wystarczy skorzystać z usługi oferowanej przez Centrum Islandologiczne ICELAND.PL
Koszt takiej operacji to min. 55 zł brutto (plus ewentualne różnice kursowe) dla 1 osoby lub 63 zł dla 2 osób.

INSTRUKCJA:
1) Należy sprawdzić aktualną cenę biletów na interesujące nas połączenia, korzystając ze strony Bookowanie biletów Iceland Express - należy zwrócić uwagę na dodatkowe koszty opłat lotniskowych i ewentualnie inne usługi (w tym ubezpieczenia) oferowane przez Iceland Express. Całkowity koszt przelotu jest zawsze pokazany w ramce na dole w lewej kolumnie.
2) Gdy już znacie Państwo końcową cenę biletów (usług), należy zdecydować się jaką maksymalną cenę Państwo akceptują (na wypadek wzrostu cen). Następnie należy przesłać wniosek (patrz niżej) na nasz adres e-mail (podany niżej) z podaniem ustanowionego przez Państwa limitu.
3) Następnie (po otrzymaniu od nas kalkulacji kosztów) dokonują Państwo wpłaty na konto Centrum Islandologicznego podanej przez nas kwoty. Ponieważ kwota ta zawiera nadpłatę na wypadek wzrostu cen biletów lub wahania kursów walut, więc niewykorzystana kwota nadpłaty będzie zwrócona przelewem z powrotem na konto Klienta, przesłana pocztą lub może być wykorzystana na zasilenie przedpłacanego telefonu komórkowego w Polsce (o ile będzie to technicznie możliwe). Kwotę do wpłaty, wyliczamy w oparciu o limit ceny biletu podany przez Klienta.
4) Wpłaty muszą dotrzeć na nasze konto w ciągu maksymalnie 7 dni od daty wystawienia kalkulacji kwoty do wpłaty; późniejsza wpłata może oznaczać wydłużenie czasu realizacji usługi. Bilet jest kupowany przez nas w ciągu 2-3 dni roboczych od daty wpływu przedpłaconej należności na konto. Dotyczy to tylko przedpłat uzgodnionych. Nieuzgodnione przedpłaty mogą powodować realizację usługi w opóźnionym terminie.


5) Koszty:
a) Podstawowy koszt usługi to 55,00 zł brutto dla zakupu biletu dla jednej osoby na lot w obie strony lub w jedną stronę.
b) Dodatkowe opłaty (wszystkie kwoty brutto):

 • dopłata za zakup każdego dodatkowego biletu Ic.Ex. na innej trasie w ramach tego samego zamówienia: 41,00 zł
 • dopłata za każdego następnego pasażera w tej samej rezerwacji (na ten sam lot, ta sama trasa): 8,00 zł (powyżej 3 pasażerów, opłata za każdego następnego to 5,00 zł)
 • dopłata za zwrot nadpłaconej kwoty za pośrednictwem poczty: 20,00 zł
 • dopłata za połączenia telefoniczne (krajowe) do Klienta: 3,50 zł za każdą minutę
 • dopłata za kontakt z Klientem poprzez GG lub Skype oraz połączenie telefoniczne inicjowane przez Klienta: 1,50 zł za każdą minutę
 • dopłata za przesłanie określonych dokumentów z naszego faxu (kraj): 4,30 zł/stronę
 • opłata za rezygnację z usługi: 28,00 zł (w tym wypadku nie pobieramy opłaty głównej)
 • dopłata za powtórną próbę rezerwacji ze względu na zbyt niski limit ceny ustalony przez Klienta: 10,00 zł
 • dopłata za zmianę rezerwacji zakupionej poprzez serwis icelandexpress.pl: 29,00 zł
 • dopłata za zmianę rezerwacji nie zakupionej poprzez icelandexpress.pl: 65,00 zł
 • dopłata za wysłanie każdego e-maila ponad darmowy limit: 2,00 zł
 • dopłata minimalna za każdą dodatkową usługę niewymienioną w cenniku: 14,00 zł
 • dopłata za pośrednictwo w kontakcie z centralą firmy Iceland Express ehf na Islandii, za każdą rozpoczętą godzinę: 38,00 zł
 • dopłata za wysłanie rachunku* lub faktury* listownie (list zwykły): 10,00 zł
 • dopłata za wysłanie rachunku* lub faktury* listownie (list polecony): 25,00 zł
 • dopłata za zakup biletów innych linii lotniczych (jeśli możliwy): 20,00 zł
 • dopłata za zakup w czasie rzeczywistym (przy kontakcie telefonicznym i płatności on-line): 8,00 zł


 • 6) Przesłanie max. 4 e-maili do Klienta jest bezpłatne.
  7) Nasz cennik nie uwzględnia kosztów różnych usług oferowanych przez linie lotnicze i inne firmy; koszty te Klient ponosi w realnej wysokości (przy uwzględnieniu odpowiedniego kursu walut).
  8) W przypadku zwrotu nadpłaty na konto bankowe w Polsce, nie pobieramy żadnej opłaty dodatkowej, natomiast w przypadku zwrotu nadpłaty przekazem pocztowym, doliczamy koszt takiej operacji (w/g cennika Poczty Polskiej), K=p*[N-s]/[1+p]+s (K - opłata za przekaz; N - nadpłata do zwrotu przed potrąceniem opłat pocztowych; p - ułamkowa prowizja poczty; s - stała opłata poczty).
  9) W przypadku odwołania lotu przez Iceland Express, kwota za bilet jest zwracana na konto Klienta lub istnieje możliwość zakupienia nowego biletu. W przypadku, gdy winę za odwołanie lotu ponosi Iceland Express, zakup nowego biletu (biletów) z tymi samymi lub analogicznymi opcjami co poprzednio, odbywa się bezpłatnie. W przypadku, gdy nie można dokonać zakupu biletu, gdyż limit podany przez Klienta jest zbyt niski, naliczana jest opłata jak za rezygnację z usługi.
  10) W przypadku, gdy Klient korzysta z naszych usług w czasie rzeczywistym, najpierw pobierane są nasze opłaty, a w następnej kolejności dokonywana jest rezerwacja biletu(ów).

  11) Dane jakie Klient MUSI zamieścić w swoim zamówieniu:
  Należy przesłać do nas (przez e-mail, fax, telefon) wszystkie następujące informacje (dane personalne osobno dla każdego zgłaszanego pasażera):
 • imię, nazwisko:
 • adres zameldowania, kraj:
 • płeć:
 • data urodzenia: (dd-mm-rrrr)
 • e-mail (dla głównego pasażera lub Nabywcy biletu):
 • telefon (dla głównego pasażera lub Nabywcy biletu) (format: +aa-xxxxxxxxx):
 • opis dodatkowych usług, z których chce się skorzystać (oferowanych przez Ic.Ex.):
 • dokładne parametry przelotów (data [dd-mm-rrrr], godzina [gg:mm], port wylotu i przylotu):
 • wyliczona w internecie pełna kwota należności w EUR (ISK, GBP) wraz z opłatami lotniskowymi:
 • dyspozycja co do maksymalnej akceptowalnej ceny zakupu biletu:
 • preferowana forma kontaktu wraz z adresem (e-mail lub telefon, GG + godziny w jakich można się kontaktować):
 • wybór sposobu zwrotu nadpłaty (przelew, przekaz pocztowy, doładowanie telefonu prepaid w Polsce):
 • - nazwa odbiorcy, adres i numer rachunku bankowego (o ile sposobem zwrotu nadpłaty jest przelew):
 • - nazwa odbiorcy i adres (o ile sposobem zwrotu nadpłaty jest przekaz pocztowy):
 • - numer telefonu komórkowego w Polsce wraz z nazwą operatora (o ile sposobem zwrotu nadpłaty jest doładowanie telefonu):
 • informacja o formie dokumentu rozliczenia transakcji (rozliczenie e-mailowe, rachunek elektroniczny, faktura elektroniczna, rachunek listownie, faktura listownie):


 • W przypadku różnych lotów, dla każdego lotu należy przesłać osobny wniosek (zamówienie), ale w jednym e-mailu.
  Zamówienie można złożyć tylko e-mailem, faxem lub telefonicznie. W przypadku zamówienia e-mailowego lub faxowego, odpowiedź z kalkulacją jest wysyłana do Klienta tą samą drogą. Nie inicjujemy rozmów telefonicznych dopóki zamówienie nie zostanie opłacone. Telefoniczna forma kontaktu dotyczy wyłącznie potwierdzenia dokonania rezerwacji oraz zgłoszenia wszelkich napotkanych problemów, gdzie wymagana jest decyzja Klienta. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane dla udokumentowania składanych dyspozycji.

  Oto nasz e-mail pod którym przyjmujemy zamówienia:

  PROSZĘ PRZESŁAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEZ NAS DANE!
  Kontakt telefoniczny na końcu strony.

  12) Po otrzymaniu tych danych prześlemy informację o kwocie, którą należy wpłacić na nasze konto wraz z informacją o tym koncie.
  13) Po otrzymaniu należności, dokonamy zakupu biletu, w ciągu 2-3 dni roboczych.
  14) Gdy Klient otrzyma potwierdzenie zakupu biletu, dokonamy kalkulacji wszystkich kosztów i zwrócimy nadpłatę w sposób wybrany przez Klienta.
  n) Kurs wymiany wszelkich walut jest obliczany w oparciu o cenę sprzedaży tych walut podaną przez ING Bank Śląski (rozliczenie transakcji kartą kredytową).
  15) Zwrot nadpłaty odbywa się w ciągu ok. 15 dni od daty rozliczenia transakcji i potwierdzenia przez Klienta, iż zakup biletu powiódł się. Po tym fakcie możemy nie uwzględnić reklamacji dotyczących zakupionego biletu, dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie WSZYSTKICH danych. Zwrot nadpłaty może się odbyć tylko po otrzymaniu, od naszego banku, pełnego rozliczenia transakcji walutowej, która jest podstawą do obliczenia wartości biletów w polskich złotych. Zwrot nadpłaty poprzez zasilenie konta telefonu komórkowego typu prepaid jest możliwe tylko, jeśli kwota nadpłaty do zwrotu jest większa niż 25 zł.
  16) WAŻNE: Przy przesyłaniu danych poprzez e-mail, prosimy zwrócić baczną uwagę na ewentualne błędy literowe w imionach, nazwiskach i numerach paszportów - błędne dane mogą spowodować, iż pracownicy lotniska nie dopuszczą osoby z błędnym biletem do odbycia lotu! Poprawienie wszelkich danych po dokonaniu zakupu biletu wiąże się z kolejną płatną usługą i dodatkowo jest odpłatne również w samym systemie Iceland Express! Pomyłki i błędy zawinione przez nas, o ile są zgłoszone natychmiast, będą poprawiane na nasz koszt o ile będzie taka możliwość. Nie odpowiadamy za szkody, które Klient poniósł w sytuacji, gdy nie mógł skorzystać z wybranego przez siebie lotu, z powodu naszej pomyłki. W takiej sytuacji zwracamy jedynie wszystkie pobrane przez nas opłaty oraz pomagamy znaleźć inny lot (zakup biletu w takiej sytuacji odbywa się bez pobierania naszych opłat).
  17) Uwaga: ceny biletów zmieniają się z dnia na dzień, w związku z czym, Klient musi określić górny pułap ceny, powyżej której rezygnuje z zakupu. W takim przypadku pobieramy połowę opłaty manipulacyjnej przewidzianej dla rezygnacji z transakcji.

  18) Wszelkie niejasności i wątpliwości proszę zgłaszać do nas poprzez podany wyżej e-mail przed skorzystaniem z naszych usług, gdyż zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego rozstrzygania wszelkich sporów. Oznacza to, że do rozstrzygania wszelkich reklamacji posłużymy się zdroworozsądkowymi regułami, nawet jeśli nie są sprecyzowane na niniejszej stronie. Ponieważ szanujemy naszych Klientów, więc dołożymy wszelkich starań, by spory rozstrzygać obiektywnie, często na korzyść Klienta.
  19) Nie gwarantujemy prowadzenia usług przez cały rok, np. w okresie urlopowym może nastąpić krótka przerwa w realizowaniu usług.

  20) Wyżej podane ceny nie stanowią oferty handlowej i mogą ulec zmianie. W celu uzyskania aktualnego cennika naszych usług prosimy o kontakt z nami.

  21) UWAGA: Sprzedaż biletów prowadzi firma ICELAND EXPRESS ehf z siedzibą w Reykjaviku (Islandia), w związku z czym, wszelkie zastrzeżenia co do jakości wykonania usług lotniczych należy zgłaszać do tej firmy. Wszelkie faktury, rachunki i pokwitowania za zakup usług świadczonych firmę Iceland Express ehf, wystawia TYLKO ta firma według regulaminu świadczenia usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie (listownie) na adres firmy Iceland Express ehf lub w formie kontaktu elektronicznego przez stronę kontaktową (po angielsku). Wszelkie roszczenia należy również kierować do firmy Iceland Express ehf lub do sądów islandzkich.
  22) Zakup biletów i usług firmy Iceland Express ehf a także korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie REGULAMINU (w języku angielskim) firmy Iceland Express ehf oraz na podstawie prawa islandzkiego.

  *23) Faktury i rachunki:
  Wystawiamy faktury jedynie za usługi pośrednictwa w nabyciu biletów. Nabycie biletów następuje w imieniu Klienta, stąd na naszej fakturze znajdą się wyłącznie koszty za usługi wymienione na tej stronie. Nie wystawiamy faktur ani rachunków za usługi lotnicze (bilety). Obsługę pośrednictwa w zakupie biletów Iceland Express zapewnia Centrum Islandologiczne ICELAND.PL będące częścią fundacji INSTYTUT PÓŁNOCNY z Wrocławia.
  24) Skorzystanie z naszych usług oznacza, że Klient zapoznał się ze wszystkimi warunkami sprzedaży biletów i wyraził na nie zgodę.

  Kontakt telefoniczny do redakcji ICELAND.PL: (0048) 71-347-63-38

  Iceland Express - Home

  Kup bilet on-line!

  POMOC

  Iceland Express
  Informacje kontaktowe


  Copyright © ICELANDEXPRESS.PL 2005-2022